logo PZU
MCF
Twoja rodzina i Ty; Tam gdzie mieszkasz; Twoje auto; Tam gdzie pracujesz

P R O M O C J E!

pomocje

Tam gdzie mieszkasz

Ofert ta jest skierowana do osób, które cenią sobie bezpieczeństwo i troszczą się o dobro często zdobywane wysiłkiem pokoleń. Proponujemy Państwu ubezpieczenia:

- mury od ognia i innych zdarzeń losowych (np. pożar, uderzenie pioruna, zalanie, huragan, powódź, grad, wybuch, osuwanie ziemi) - wymagany przy kredycie hipotecznym,
- elementy stałe od ognia i innych zdarzeń losowych (np. podłogi, drzwi, glazura, biały montaż),
- mienie ruchome od ognia i innych zdarzeń losowych (np. meble, sprzęt rtv/agd, wyposażenie),
- elementy stałe i ruchomości od kradzieży z włamaniem i rozboju,
- szyby i przedmioty szklane oraz wykładziny ceramiczne (np. od stłuczenia),
- odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (szkody wyrządzone osobie lub w mieniu innej osoby - np. zalanie mieszkania sąsiada),
- assistance (np. wymiana zamków po włamaniu),
- wynajem lokalu zastępczego,
- roślin od zdarzeń losowych.

Ponadto oferujemy ubezpieczenia domu w budowie oraz domków letniskowych.

Dom w budowie

Jest to ubezpieczenie dla osób, które prowadzą inwestycje budowlane polegające na budowie, rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie domu:

- jednorodzinnego,
- garażu wolnostojącego, budynku gospodarczego.

Domy jednorodzinne oraz stałe elementy są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek np.: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, zalania, huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, gradu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny. Za dodatkową opłatą, ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju mogą zostać objęte: stałe elementy domu jednorodzinnego.

Domki letniskowe

Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie domek letniskowy, wraz ze stałymi elementami oraz mienie ruchome w tym domku.

Za domek letniskowy uznawany jest zamieszkiwany czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej. Ochroną objęte jest mienie ruchome należące do Ubezpieczającego oraz stałe elementy domku od szkód powstałych wskutek np.: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, zalania.

Dodatkowo w ramach tego ubezpieczenia można chronić mienie od szkód powstałych w wyniku: kradzieży z włamaniem i rozboju, dewastacji.

Wybierz Agenta

agenci Chcesz fachowej porady, szybkiej obsługi? - Dzwoń! Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

więcej..

Napisz lub umów spotkanie

kontakt Masz czas?
Wyślij e-mail!
Szybko odpowiemy!

Spieszysz się?
Zadzwoń!
Umówimy spotkanie!

więcej..

Współpraca
Serdecznie zapraszamy
do współpracy z nami!

więcej..
© 2010 Copyright MCF Bogdan Wójcik
Designed by Żuber
Wszystkie prawa zastrzeżone!
Znaki towarowe znajdujące się w serwisie zostały wykorzystane jedynie
w celach reklamowych lub informacyjnych i należą do ich właścicieli.