logo PZU
MCF
Twoja rodzina i Ty; Tam gdzie mieszkasz; Twoje auto; Tam gdzie pracujesz

P R O M O C J E!

pomocje

Tam gdzie pracujesz

Twoja firma wymaga szczególnego potraktowania, od tego zależy byt Twojej rodziny. Specjalizujemy się w tworzeniu dedykowanych programów ubezpieczeniowych dla firm wszystkich branż, tzw. All Risk, zapewniających szeroką ochronę, których zakres odbiega od standardowych umów.

Ubezpieczamy:

- budynki i budowle,
- maszyny i urządzenia,
- stacjonarny sprzęt elektroniczny,
- przenośny sprzęt elektroniczny,
- środki obrotowe,
- rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży,
- rzeczy ruchome przyjęte w celu wykonania usługi,
- nakłady inwestycyjne,
- wartości pieniężne,
- mienie pracownicze,
- dzieła sztuki i eksponaty.

W/w majątek można ubezpieczyć od następującego ryzyka:

- dewastacja,
- katastrofa budowlana,
- stłuczenie i uszkodzenie szyb,
- błąd użytkownika i szkody elektryczne,
- utrata danych i oprogramowania,
- zepsucie towarów wskutek rozmrożenia,
- maszyny elektryczne od szkód elektrycznych,
- mienie w transporcie,
- ubezpieczenie mienia na obszarze RP.

Prowadzimy również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

- OC związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności,
- OC Przewoźnika w Ruchu Krajowym i Zagranicznym (OCP),
- OC pracodawcy,
- OC na wózki widłowe,
- OC Podwykonawców,
- OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług,
- OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego,
- OC za szkody w pojazdach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego,
- OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia, itp.,
- OC najemcy - szkody w nieruchomościach,
- OC najemcy - za szkody w rzeczach ruchomych,
- OC za produkt,
- OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami albo dalszej obróbki wadliwego produktu,
- OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń Ubezpieczającego,
- OC za zanieczyszczenie środowiska,
- OC za przeniesienie chorób zakaźnych,
- OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków,
- OC za wypadki ubezpieczeniowe powstałe poza terenem RP.

Wspópraca z nami to:

- oszczędność czasu - polisę przygotujemy na telefon,
- oszczędność pieniędzy - wyliczenie najkorzystniejszej opcji ubezpieczenia,
- profesjonalna obsługa - pełny zakres i ubezpieczenie dobrane do Państwa indywidualnych potrzeb,
- satysfakcja z profesjonalizmu - dla nas każdy klient jest najważniejszy,
- spokojna głowa - przypominamy o wygaśnięciu ubezpieczenia.

Wybierz Agenta

agenci Chcesz fachowej porady, szybkiej obsługi? - Dzwoń! Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

więcej..

Napisz lub umów spotkanie

kontakt Masz czas?
Wyślij e-mail!
Szybko odpowiemy!

Spieszysz się?
Zadzwoń!
Umówimy spotkanie!

więcej..

Współpraca
Serdecznie zapraszamy
do współpracy z nami!

więcej..
© 2010 Copyright MCF Bogdan Wójcik
Designed by Żuber
Wszystkie prawa zastrzeżone!
Znaki towarowe znajdujące się w serwisie zostały wykorzystane jedynie
w celach reklamowych lub informacyjnych i należą do ich właścicieli.